Strona główna | Aktualności | Nasz zespół | Pomoc psychologiczna | Pracownicy ochrony | Badania na broń | PSYCHOTESTY | Doradztwo | Praca | Cennik | Kontakt
  
  
  
Strona główna
Aktualności
Nasz zespół
Pomoc psychologiczna
Pracownicy ochrony
Badania na broń
PSYCHOTESTY
Doradztwo
Praca
Cennik
Kontakt
telefon do psychologa białytok
CENTRUM POZYTYWNEJ ZMIANY
Pracownia Psychologiczna ATEST


Zwycięstwa 8 lok 212 i 213
Białystok

Telefon komórkowy: 667 001 313

mtoczydlowski@o2.pl

Szkolenia zamknięte   Szkolenia zamknięte

Witamy Serdecznie

Centrum Pozytywnej Zmiany Pracowni Psychologicznej ATEST to zespół trenerów, praktyków w swoich dziedzinach, którzy tworzą indywidualne programy szkoleniowe na potrzeby konkretnego klienta.

Nasza Strategia:

Dostarczamy najlepsze rozwiązania szkoleniowe i rozwojowe, adekwatne do wymagań rynku, poprzez dbałość o potrzeby uczestników i zaangażowanie w sprawy Klienta.
Szkolenia organizujemy wg kilku głównych zasad. Przestrzeganie ich daje naszym Klientom gwarancję, że wydane na szkolenie pieniądze, to trafna inwestycja.

Organizujemy szkolenia na potrzeby konkretnego podmiotu.

Jedną z wyznawanych przez nas zasad jest konkretne adresowanie oferty. Każdorazowo opracowujemy program szkolenia dla konkretnego klienta, adresowany do konkretnej grupy odbiorców. Na wstępie prezentujemy nie tyle gotowy program co raczej wstępną propozycję zagadnień które będą wymagały dopracowania już w procesie przygotowania szkolenia prowadzonym już przy współudziale klienta.


Przykładowe tematy Szkoleń:

Sprzedaż:

-Techniki sprzedaży
-Psychologia sprzedaży
-Profesjonalna sprzedaż i obsługa klienta
-Skuteczna komunikacja
-Negocjacje handlowe
-Praca z trudnym klientem
-Pokonywanie oporów

Zarządzanie Zespołem:

-Budowanie i kierowanie zespołem
-Zarządzanie przez cele i coaching
-Efektywne delegowanie zadań
-Motywowanie pracowników

Efektywność Osobista:

-Komunikacja interpersonalna
-Zarządzanie sobą w czasie
-Trening asertywności
-Trening przeciwdziałania stresowi
-Zarządzanie zmianą

Przygotowując szkolenia posługujemy się następującym schematem:

Obejmuje on następujące etapy: wstępne określenie wzajemnych oczekiwań, identyfikację potrzeb szkoleniowych, analizę potrzeb szkoleniowych, sformułowanie celów, dobór podejść i technik szkoleniowych, ocenę efektów szkolenia i zaprojektowanie działań poszkoleniowych, raport ze szkolenia.

Wstępne oczekiwania i wstępna oferta

Na początkowym etapie poznajemy wzajemne oczekiwania. Ofertę wraz z propozycją szkolenia złożymy po uzyskaniu odpowiednich informacji. Do tego czasu informujemy tylko jak dane szkolenie zwykle wygląda, jakimi zasadami się kierujemy, na co możemy się zgodzić, jakich oczekiwań nie spełnimy i dlaczego. Zgodnie z proponowaną przez nas metodologią -tj. budowaniem szkolenia opartego na kluczowych kompetencjach- oczekujemy że nasz klient określi, jakie kompetencje firma postrzega jako kluczowe. Ostateczny program szkolenia skonstruujemy tak aby umożliwił nabywanie kluczowych kompetencji.

Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych

Identyfikacja potrzeb ma na celu znalezienie i wskazanie potrzeb szkoleniowych poszczególnych pracowników i całej firmy. Zbieramy informacje z wielu źródeł min. z dokumentacji i rozmów z kierownikami i personelem. Dobrze przeprowadzona analiza jest dla nas głównym filarem procesu szkoleniowego.

Określenie celów szkoleniowych

W dalszej części skoncentrujemy się głównie na wyznaczeniu zadań szkoleniowych oraz zaprojektujemy przebieg szkolenia. Jasno określimy korzyści dla uczącego się z faktu uczestniczenia w szkoleniu a dla firmy- z posiadania przeszkolonych pracowników.

Zaprojektowanie Szkolenia

W oparciu o jasno sformułowane cele oraz zadania szkoleniowe wynikające z wcześniej przeprowadzonej identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych przystąpimy do zaprojektowania przebiegu treningu. Na tym etapie określimy typ treningu i zadania wchodzące w jego skład oraz zakres zagadnień i technik.

Ocena efektów Szkolenia

Stosujemy następujące sposoby oceny efektów szkolenia:
-ocena jakości szkolenia w odniesieniu do kompetencji, dokonana przez uczestników szkolenia
-ocena odroczona( np. pół roku po przeprowadzeniu szkolenia). Służy do tego ankieta, obserwacja w działaniu, lub metoda 360 stopni
-arkusz poszkoleniowy zastosowany raz jeszcze umożliwiając ocenę odroczoną.

Zaprojektowanie działań poszkoleniowych

Aby wzmocnić efekty szkolenia organizujemy spotkania poszkoleniowe które są formą kontynuacji szkolenia służącą przede wszystkim utrwaleniu i pogłębieniu zdobytej wiedzy, umiejętności i doświadczeń. Możemy zastosować dwie formy; repetytorium i warsztat.

Raport ze Szkolenia

Raport taki zawiera informacje o przebiegu szkolenia. Osoba odpowiedzialna za projekt szkoleniowy w firmie otrzymując taki raport dysponuje informacją o szkoleniu pochodzącą nie tylko od samych uczestników, ale ma także możliwość poznać wrażenia drugiej ze stron zaangażowanych w realizację zajęć. Raport jest podsumowaniem informacji z ankiet oceniających, które rozdajemy zwykle zaraz po zakończeniu szkolenia oraz obejmuje uwagi trenerów oraz sugestie dalszych działań


Dlaczego warto realizować szkolenia zamknięte?

•program szkolenia „szyty na miarę” czyli dostosowany do faktycznych potrzeb danej organizacji
•uczestnicy warsztatu pracują na realnych problemach ze swojego życia zawodowego
•pozwala na dopasowanie dogodnego miejsca, terminu szkolenia do uczestników
•większa możliwość dokonania ewaluacji efektów szkoleniowych

Zapraszamy do współpracy
 


Copyright © 2012
Pracownia Psychologiczna ATEST

Realizacja: Projektowanie stron www.

Stronę odwiedziło: 194171 Gości
Na stronie on-line: 3

Polityka prywatności

Pomoc psychologiczna   Pomoc psychologiczna

Udzielamy pomocy psychologicznej osobom, które:
-Cierpią z powodu problemów psychicznych takich jak nerwice, depresje, psychozy, zaburzenia osobowości -poszukują wsparcia w sytuacjach trudnych i kryzysowych -Doświadczają niepokoju, lęku, przygnębienia, depresji, mysli obsesyjnych, dolegliwości nerwicowych -Przeżywają konflikty i kryzysy w związkach partnerskich, małżeństwie i relacjach...

Strona główna | Aktualności | Nasz zespół | Pomoc psychologiczna | Pracownicy ochrony | Badania na broń | PSYCHOTESTY | Doradztwo | Praca | Cennik | Kontakt