Strona główna | Aktualności | Nasz zespół | Pomoc psychologiczna | Pracownicy ochrony | Badania na broń | PSYCHOTESTY | Doradztwo | Praca | Cennik | Kontakt
  
  
  
Strona główna
Aktualności
Nasz zespół
Pomoc psychologiczna
Pracownicy ochrony
Badania na broń
PSYCHOTESTY
Doradztwo
Praca
Cennik
Kontakt
telefon do psychologa białytok
CENTRUM POZYTYWNEJ ZMIANY
Pracownia Psychologiczna ATEST


Zwycięstwa 8 lok 212 i 213
Białystok

Telefon komórkowy: 667 001 313

mtoczydlowski@o2.pl

Doradztwo   Doradztwo

Doradztwo w rekrutacji

Kiedy nasz klient przeprowadza proces rekrutacyjny możemy mu pomóc oceniając potencjał zawodowy wybranych przez Klienta Kandydatów.
Korzystając z naszych usług macie Państwo gwarancję zatrudnienia osoby która spełni Państwa oczekiwania minimalizując ryzyko kosztownych pomyłek.
Posiadamy odpowiednie narzędzia oraz testy psychologiczne do przeprowadzenia takiej oceny. Ich dobór oraz zakres dopasujemy do wymogów poszczególnych stanowisk pracy.
Za pomocą testów psychologicznych określimy naturalne predyspozycje kandydata pod kątem konkretnych zadań w organizacji. Co za tym idzie, damy odpowiedź na pytanie czy cechy, które posiada dana osoba są zgodne z zakresem cech przydatnych na konkretne stanowisko. Prościej- czy psychologicznie kandydat się nadaje czy też nie.
Uważamy, że nawet z rozmowy nie da się wywnioskować, czy dana osoba posiada odpowiednie kompetencje. Dlatego, proponujemy wprowadzenie testów, które jeszcze przed właściwą rozmową pozwolą ocenić cechy kandydata. Dlaczego testy są bardziej obiektywne od rozmowy? Ponieważ jest to narzędzie wystandaryzowane, badające określone cechy a ma to znaczenie, kiedy na stanowisko aplikuje duża liczba osób, gdyż można obiektywnie porównać kandydatów.

W zależności od wymagań stanowiska pracy stosujemy testy w zakresie min.

-Osobowości i temperamentu - testy te pozwalają ocenić osobowość kandydata i jego style reagowania w określonych sytuacjach. Wskazują m.in. na jego zrównoważenie emocjonalne, odporność na stres, poziom samokontroli.

-Zainteresowań i predyspozycji zawodowych - to metody mające na celu sprawdzenie indywidualnych predyspozycji kandydata do wykonywania różnych typów zadań czy obowiązków.

-Osobowości zawodowej i obieranych naturalnie ról zespołowych- diagnozują predyspozycje różnego typu, na przykład predyspozycje kierownicze lub tendencję do pełnienia określonej roli w zespole.

-Posiadanego systemu wartości w kontekście obranej ścieżki zawodowej - badające wpływ wyznawanego systemu wartości na charakter i miejsce zatrudnienia.

-Stylów podejmowania decyzji – weryfikujące indywidualny sposób podejmowania decyzji.

-Radzenia sobie w sytuacjach stresowych – określające predyspozycje do reagowania w specyficzny sposób w sytuacjach stresowych, krytycznych.

-Umiejętności rozwiązywania konfliktów – diagnozujące charakterystyczne dla danej osoby strategie radzenia sobie z konfliktami.

Wymienione metody są stosowane zarówno jako testy rekrutacyjne jak i audytowe

Testy i kwestionariusze do oceny predyspozycji intelektualnych, osobowościowych i zawodowych przeprowadzane są przez wykwalifikowaną kadrę psychologów. Narzędzia te charakteryzują się wysoką rzetelnością oraz trafnością wyników.

Korzyści dla Pracodawców:

-Uzyskanie rzetelnych informacji dotyczących potencjału pracowników.
-Obsadzenie stanowisk pracy zgodnych z posiadanym potencjałem pracowników.
-Możliwość pełnego wykorzystania kompetencji pracowników.
-Stworzenie profesjonalnego oraz zmotywowanego do pracy zespołu.
-Możliwość zastosowania uzyskanej wiedzy w obszarze działu kadr: planowanie awansów, ścieżek rozwoju, szkoleń, redukcji zatrudnienia oraz ocen okresowych.


Copyright © 2012
Pracownia Psychologiczna ATEST

Realizacja: Projektowanie stron www.

Stronę odwiedziło: 207870 Gości
Na stronie on-line: 1

Polityka prywatności

Pomoc psychologiczna   Pomoc psychologiczna

Udzielamy pomocy psychologicznej osobom, które:
-Cierpią z powodu problemów psychicznych takich jak nerwice, depresje, psychozy, zaburzenia osobowości -poszukują wsparcia w sytuacjach trudnych i kryzysowych -Doświadczają niepokoju, lęku, przygnębienia, depresji, mysli obsesyjnych, dolegliwości nerwicowych -Przeżywają konflikty i kryzysy w związkach partnerskich, małżeństwie i relacjach...

Strona główna | Aktualności | Nasz zespół | Pomoc psychologiczna | Pracownicy ochrony | Badania na broń | PSYCHOTESTY | Doradztwo | Praca | Cennik | Kontakt