Strona główna | Aktualności | Nasz zespół | Pomoc psychologiczna | Pracownicy ochrony | Badania na broń | PSYCHOTESTY | Doradztwo | Praca | Cennik | Kontakt
  
  
  
Strona główna
Aktualności
Nasz zespół
Pomoc psychologiczna
Pracownicy ochrony
Badania na broń
PSYCHOTESTY
Doradztwo
Praca
Cennik
Kontakt
telefon do psychologa białytok
CENTRUM POZYTYWNEJ ZMIANY
Pracownia Psychologiczna ATEST


Zwycięstwa 8 lok 212 i 213
Białystok

Telefon komórkowy: 667 001 313

mtoczydlowski@o2.pl

Badania na broń   Badania na broń

Badania psychologiczne na broń

Pracownia Badań Psychologicznych Atest z Białegostoku wydaje orzeczenie psychologiczne, które stanowi podstawę wydania pozwolenia na posiadanie broni palnej.

Wykonujemy badania psychologiczne (psychotesty) do pozwolenia na broń do celów

-ochrony osobistej, osób i mienia – (broń gazowa i bojowa)
-łowieckich
-sportowych (broń palna i pneumatyczna)
-rekonstrukcji historycznych
-kolekcjonerskich
-pamiątkowych
-szkoleniowych

Badania przeprowadza psycholog Marek Toczydłowski wpisany do rejestru prowadzonego przez komendanta wojewódzkiego Policji na podstawie przepisów wydanych w celu wykonania ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amu- nicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z 2013 r. poz. 829 oraz z 2014 r. poz. 295). i jes uprawniony do badania;przeprowadzania psychotestów dla następujących grup zawodowych;

Badania psychologiczne ochroniarzy- psychotesty dla ochroniarzy

Wykonujemy badania psychologiczne dla osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, a także dla osób ubiegających się lub posiadających licencję pracownika zabezpieczenia technicznego
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 1998 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji pracownika ochrony fizycznej i licencji pracownika zabezpieczenia technicznego
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Badania psychologiczne sędziów- psychotesty dla sędziów

Wykonujemy badania psychologiczne do objęcia urzędu sędziego.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych do objęcia urzędu sędziego (Dz. U. z 2014, poz. 1293)

Badania psychologiczne prokuratorów- psychotesty dla prokuratorów

Wykonujemy badania psychologiczne do objęcia urzędu prokuratora.
Rozporządzenie j/w

Badania psychologiczne komorników- psychotesty dla komorników

Wykonujemy badania psychologiczne do egzaminu komorniczego i objęcia urzędu komornika
Rozporządzenie j/w

Badania psychologiczne kuratorów- psychotesty dla kuratorów

Wykonujemy badania psychologiczne do objęcia urzędu kuratora społecznego i sądowego.
Rozporządzenie j/w

Badania psychologiczne detektywów - psychotesty dla detektywów

Wykonujemy badania psychologiczne dla osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa.
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm'
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. z dnia 22 listopada 2011 r.)

Badania psychologiczne Inspektorów Transportu Drogowego- psychotesty ITD

Wykonujemy badania psychologiczne dla Inspektorów Transporu Drogowego.
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego.


Copyright © 2012
Pracownia Psychologiczna ATEST

Realizacja: Projektowanie stron www.

Stronę odwiedziło: 209330 Gości
Na stronie on-line: 1

Polityka prywatności

Pomoc psychologiczna   Pomoc psychologiczna

Terapia krótkoterminowa
W terapii krótkoterminowej, którą Tobie proponujemy; - koncentrujemy się na sukcesach swojego Klienta, podkreślamy to z czym sobie radzi, jakie ma możliwości i silne strony, co pozwoli zbudować motywację i siły do osiągnięcia celu - traktujemy Klientów jako ekspertów od...

Strona główna | Aktualności | Nasz zespół | Pomoc psychologiczna | Pracownicy ochrony | Badania na broń | PSYCHOTESTY | Doradztwo | Praca | Cennik | Kontakt